Měření dřeva

V praxi se setkáváme při měření dřeva s několika podobnými pojmy, které potřebují bližší vysvětlení. Palivové dřevo se měří v prostorových mírách.                                                                             Co je to metr (palivového) dřeva                                                                    Základní jednotka dřeva je 1 m3 = plnometr [plm] (tj. kubík dřeva), představující krychli o hraně 1 x 1 x 1 metr zcela plnou dřevní hmoty. V této formě (jednotce) se dřevo nedodává, protože je to v běžné praxi nemožné.                                                                           Častěji se setkáváme s jednotkou prostorový metr rovnaný [prmr], což je prostor s rozměry 1 x 1 x 1 metr, ve kterém jsou vyskládána jednotlivá polena či štípané dřevo. Skládání je časově poměrně náročné, a to je nutné promítnout do ceny takto dodávaného palivového dřeva.                                                                                                                                                         Jednotka, kterou používáme pro měření dodávaného množství palivového dřeva je prostorový metr sypaný [prms], což je neurovnaný, volně dřevem nasypaný prostor s rozměry 1 x 1 x 1 metr.                                                                                                                           Proč nejčastěji dováváme palivové dřevo v jednotce prostorového metru sypaného? Náhodné sypání palivového dřeva je celkem spravedlivé a hlavně levné, protože není nutné do cen dřeva připočítávat časově nákladnou a náročnou lidskou práci při skládání dřeva.                                                                                  Hrubý přepočet "rovnaných metrů" na "sypané metry":               1 rovnaný metr dřeva [prmr]   =  1,6 - 1,7 prostorový metr sypaný [prms]

Nechejte dřinu na nás! Dřevo vám dovezeme naštípané a za jeho dopravu neplatíte!

© 2012 – Savana.cz, vytvořeno pomocí systému Hostedit.cz