PRODEJ PALIVOVÉHO ŠTÍPANÉHO DŘEVA

Trutnovsko

Měření dřeva

V praxi se setkáváme při měření dřeva s několika podobnými pojmy, které potřebují bližší vysvětlení. Palivové dřevo se měří v prostorových mírách.

Co je to metr (palivového) dřeva?

Základní jednotka dřeva je 1 m3 = plnometr [plm]
(tj. kubík dřeva), představující krychli o hraně 1 x 1 x 1 metr zcela plnou dřevní hmoty. V této formě (jednotce) se dřevo nedodává, protože je to v běžné praxi nemožné. Častěji se setkáváme s jednotkou: prostorový metr rovnaný [prmr]

, což je prostor s rozměry 1 x 1 x 1 metr, ve kterém jsou vyskládána jednotlivá polena či štípané dřevo. Skládání je časově poměrně náročné, a to je nutné promítnout do ceny takto dodávaného palivového dřeva. Jednotka, kterou používáme pro měření dodávaného množství palivového dřeva je: prostorový metr sypaný [prms]

, což je neurovnaný, volně dřevem nasypaný prostor s rozměry 1 x 1 x 1 metr. Proč nejčastěji dodáváme palivové dřevo v jednotce prostorového metru sypaného? Náhodné sypání palivového dřeva je celkem spravedlivé a hlavně levné, protože není nutné do cen dřeva připočítávat časově nákladnou a náročnou lidskou práci při skládání dřeva.

„rovnaných metrů“ na „sypané metry“: 1 rovnaný metr dřeva = 1,6 – 1,7 sypaný metr dřeva

Kontaktujte nás

Lorem faucibus sodales tincidunt tortor sit. Aenean tellus viverra non neque habitant consequat aliquet. Posuere malesuada.

Srovnané dřevo

    +420 604 821 731

    Martin Havel IČO: 48625892
    Batňovice 277

    FIRMA JE EVIDOVÁNA V ŽIVNOSTENSKÉM REJSTŘÍKU